01

Liep u lichamelijke schade of een psychisch letsel op?

Werd u het slachtoffer van een ongeval en liep u lichamelijke verwondingen of psychische letsels op? Werd u het slachtoffer van een verkeersongeval? Of hebt u een discussie met uw verzekeraar gewaarborgd inkomen? Meent u recht te hebben op een uitkering van de Federale Overheidsdienst? Was u het slachtoffer van een medische fout?

 

De arbeidsongevallenverzekeraar, de verzekering gewaarborgd inkomen of de verzekeraar van de burgerlijk aansprakelijke partij gelasten hun expertisedokter u te onderzoeken. Op basis van dit onderzoek wordt u een schaderegeling voorgesteld.

Wat is dit verzekeringsvoorstel waard?

Kan het percentage invaliditeit of arbeidsongeschiktheid aangeboden door de verzekering al dan niet aanvaard worden? Wat is het percentage persoonlijke ongeschiktheid? Wat is het pretium doloris? Is er sprake van seksuele schade? Hoe groot is de esthetische schade?

 

U hebt de vrije keuze om een eigen raadsgeneesheer te kiezen. Hij zal u professioneel en onafhankelijk begeleiden doorheen het proces van evaluatie van menselijke schade, al dan niet mits het voeren van een medische expertise.

Optimale verdediging van uw belangen als slachtoffer of patiënt

Als u Dr. De Kock consulteert, krijgt u een uitgebreid onderhoud en medisch onderzoek. Uw medisch dossier en beeldmateriaal worden onder de loep genomen. Zo nodig vult Dr. De Kock uw dossier aan met bijkomende onderzoeken. Vooraleer u een procedure start, krijgt u een eerlijk advies over de haalbaarheid van de doelstellingen.

 

Dr. De Kock geeft u desgewenst bijstand als raadsgeneesheer in de medische expertise. Na elk consult en deskundigenonderzoek wordt een verslag opgemaakt, zodat uzelf, uw advocaat of dossierbeheerder bij de vakbond of rechtsbijstandverzekering op de hoogte blijven van de verrichte onderzoeken en geboekte resultaten.

 

Dr. De Kock behandelt uw zaak met open vizier. Rechtbanken die Dr. De Kock aanstellen als medisch expert en gerechtsdeskundigen appreciëren dit al jaren.

Hoe gaat u te werk?

Ongeval gemeen recht met een burgerlijk aansprakelijke?

 

Bent u het slachtoffer van een ongeval gemeen recht met een burgerlijk aansprakelijke partij? Bent u een verkeersslachtoffer of een slachtoffer van een ongeval veroorzaakt door een dier (bv. een hondenbeet) of een zaak?

 

Contacteer uw makelaar, rechtsbijstand of familiale verzekering. U verzoekt Dr. De Kock als uw raadsgeneesheer aan te stellen. Na goedkeuring zal het ereloon rechtstreeks ten laste genomen worden door de rechtsbijstandverzekering. Geniet u geen rechtsbijstand dan maakt u best zelf een afspraak.

 

Arbeidsongeval of beroepsziekte?

 

In geval van arbeidsongeval of beroepsziekte kan u te rade gaan bij de dienst arbeidsrecht van uw vakorganisatie. Uw vakbond is in deze materie onderlegd. Vaak maakt de dossierbeheerder voor u de afspraak. Als u niet aangesloten bent bij een vakbond maakt u de afspraak zelf.

 

Betwisting sociaal recht?

 

Hebt u een betwisting sociaal recht, bijvoorbeeld een discussie met de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, richt u dan tot de sociale dienst van uw mutualiteit. Sommige mutualiteiten nemen de kosten van deze procedure geheel of gedeeltelijk ten laste.

 

Een advocaat als aanspreekpunt

 

Een advocaat is ook een prima aanspreekpunt. Op basis van een medisch deskundig verslag maakt uw advocaat een concrete schadebegroting op zowel van de morele schade als van het inkomstenverlies. In kleine schadegevallen wordt toepassing gemaakt van de Indicatieve Tabel.

Wat met het ereloon en de kosten?

U geniet rechtsbijstand

 

Dr. De Kock werkt samen met tal van vakbonden en rechtsbijstandsverzekeraars die de kosten voor medico-legale consulten en expertises van hun leden en verzekerden ten laste nemen. Ook sommige mutualiteiten nemen de kosten van medische onderzoeken ten laste, bijvoorbeeld bij discussies met het FOD. Na schriftelijke opdracht van de vakbond of de rechtsbijstandsverzekering wordt het ereloon rechtstreeks door de opdrachtgever ten laste genomen.

 

U geniet geen rechtsbijstand

 

Indien u geen rechtsbijstand heeft, moet u zelf voor de kosten instaan. Het RIZIV komt niet tussen. De richtprijs van het ereloon voor een consultatie bij Dr. De Kock en van het ereloon en de kosten voor zijn tussenkomst bij een gerechtelijke of minnelijke medische expertise kunt u vragen aan het secretariaat te bereiken op het nummer 050 37 16 01. Naargelang de omstandigheden of beperkte financiële draagkracht kan dit ereloon worden aangepast.

 

Betaling van het ereloon

 

Er wordt geen cash geld ontvangen. Alle betalingen gebeuren via bankoverschrijving. Een voorschot kan u voorafgaandelijk het consult of medische expertise worden gevraagd.

Nog vragen?

Neem contact op met het secretariaat via het telefoonnummer 050 37 16 01 of stuur een mail naar drmdekock@gmail.com.